Alles over een uitvaart in Den Haag

As verstrooien

Nabestaanden die de as van hun overleden dierbare willen verstrooien kunnen dit op verschillende plaatsen in Den Haag doen. In de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Den Haag is een afdeling opgenomen over verstrooiing van as.

Als mensen de as van hun overleden dierbare willen verstrooien mag dat alleen met toestemming van de eigenaar van de grond. Als het om de eigen tuin gaat kan de familie de as dus verstrooien zonder toestemming aan een ander te vragen. Maar is de tuin van de buurman dan zal die toestemming moeten geven. Datzelfde telt ook voor grond van de gemeente Den Haag. In Den Haag is veel grond eigendom van de gemeente en daarom zijn de regels voor het verstrooien op genomen in de APV.

APV Verstrooiing van as Den Haag

Afdeling 6: Verstrooiing van as

Artikel 5:35 Begripsomschrijving

In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een permanent daartoe bestemd terrein.

Artikel 5:36 Verboden plaatsen

 • 1. Incidentele asverstrooiing is verboden op:
  a) verharde delen van de weg;
  b) gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen;
  c) op het strand en in zee, gedurende de periode van 15 mei tot 1 oktober, tussen zonsopgang en zonsondergang;
  d) speel- en ligweiden;
  e) kinderspeelplaatsen.
 • 2. Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.
 • 3. Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.


Artikel 5:37 Hinder of overlast
Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt voor derden.

As uitstrooien op een begraafplaats

Op de meeste begraafplaatsen in Den Haag is het mogelijk om de as van een overleden dierbare uit te strooien. De begraafplaatsen brengen kosten in rekening voor het uitstrooien van de as. Die kosten verschillen per begraafplaats. Mensen die as willen uitstrooien kunnen contact opnemen met de begraafplaats van keuze om te vragen naar de mogelijkheden en de kosten.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen zijn ook mogelijkheden om as uit te strooien. Op begraafplaats Westduin is eenstrooiveld. Families moeten 114 euro betalen om de as uit te strooien op het strooiveld.

As uitstrooien bij crematorium

Zowel crematorium Ockenburgh als crematorium Nieuw Eykenduynen heeft een verstrooiveld. Nabestaanden kunnen het crematorium bellen om een afspraak te maken voor het verstrooien van de as of voor informatie over de tarieven. Kijk voor de contactgegevens in het hoofdstuk Crematorium in Den Haag.

Overlijden in regio Den Haag melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206