Alles over een uitvaart in Den Haag

Palliatieve zorg in Den Haag

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn krijgen te maken met palliatieve zorg. Dit is zorg die zich niet richt op het genezen van de patiënt. Palliatieve zorg is zorg waarmee hulpverleners de patiënt een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven willen geven. Het is zorg die er op is gericht om het lijden van de patiënt de verlichten. Palliatieve zorg is niet alleen van medische aard, maar kan ook bestaan uit psychische en sociale hulp.

Palliatieve zorg wordt alleen gegeven aan mensen die zijn uitbehandeld. Er is dus geen uitzicht meer op genezing. Mensen die van hun behandelde artsen te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn hebben vaak behoefte aan geestelijke hulp. Sommige mensen zijn bang om te sterven, anderen kunnen angstig zijn voor het ziekteproces. Ook de naasten van iemand die ongeneeslijk ziek is worden hard getroffen. Ook zij kunnen met veel vragen zitten en behoefte hebben aan geestelijk hulp. Daarom richt palliatieve zorg zich niet alleen op de patiënt maar ook op de mensen uit de omgeving van de patiënt.

In de palliatieve zorg werken vrijwilligers en professionals vaak samen om iemand zo goed mogelijk te helpen.

Wie bieden palliatieve zorg in Den Haag

In Den Haag zijn verschillende organisaties die zich richten op palliatieve zorg. Er zijn organisaties die (betaalde) professionele hulp bieden en organisaties die er voor zorgen dat vrijwilligers een of meerdere dagdelen per week bij mensen thuis hulp bieden. Omdat de hulpbehoefte per patiënt enorm verschillen is het belangrijk dat mensen hulp op maat krijgen. In Den Haag zijn twee organisaties actief die mensen kunnen helpen bij vragen over palliatieve zorg en die mensen in contact kunnen brengen met de juiste personen en instanties.

De Haagse Wijk en Woonzorg (HWW Zorg) heeft de Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden. Hier kunnen patiënten en mensen uit de omgeving van iemand die ongeneeslijk ziek is terecht voor advies en vragen. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over psychische, sociale en levensbeschouwelijke zaken.

De helpdesk wordt bemand door een verpleegkundige van HWW Zorg die is gespecialiseerd in palliatieve zorg. De verpleegkundige kan vragen beantwoorden maar kan mensen ook doorverwijzen naar de juiste deskundige.

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-123 24 50. Zorgverleners die buiten kantooruren dringende vragen hebben over de verzorging van een patiënt kunnen op werkdagen bellen tot 22.00 uur en in de weekenden en op feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Helpdesk Palliatieve Zorg Haaglanden
Telefoon: (088) 123 24 50 (lokaal tarief)
mail: palliatiefconsult@transmuralezorg.nl(u krijgt binnen 24 uur antwoord)
Website: https://transmuralezorg.nl/projecten/helpdesk-palliatieve-zorg/.

De stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers brengt vrijwilligers en patiënten bij elkaar. Vrijwilligers kunnen mantelzorgers ondersteunen om het zo mogelijk te maken dat iemand thuis kan sterven. Omdat er 24-uur per dag hulp klaar moet staan voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn is het belangrijk dat mantelzorgers (vaak familie of vrienden) ondersteuning kunnen krijgen van vrijwilligers. In Den Haag zijn heel veel mensen die zich vrijwillig inzetten.

Alle vrijwilligers worden eerst getraind voordat ze mensen hulp mogen geven. De vrijwilligers verrichten geen medische taken of zwaar huishoudelijke taken. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers aanvullende hulp bieden.

Voor vragen en hulp kan contact worden opgenomen met de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers.

De stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
Tel: 070 7541330
Buiten kantoortijden:
Tel: 070 3795050
E-mail: info@terminalezorg.nl
Website:www.terminalezorg.nl.

Huisarts

Als iemand te horen krijgt dat een verdere behandeling van de ziekte niet meer mogelijk is kan men contact opnemen met de eigen huisarts. Dat kan ook als iemand nog in het ziekenhuis ligt. Mensen hebben in de loop van de jaren vaak een vertrouwensband opgebouwd met hun huisarts. Daarom kan het heel fijn zijn om in de laatste levensfase hulp te krijgen van de huisarts. De huisarts kan ook helpen bij het aanvragen van hulp. Hij weet precies welke hulp er geleverd kan worden en welke organisaties in Den Haag de beste zorg leveren. Patiënten kunnen met de huisarts ook praten over euthanasie als ze dat willen.

Buddy

Buddy’s zijn vrijwilligers die wekelijks bij mensen langs komen om ze sociaal-emotionele ondersteuning te geven. Dat kan bestaan uit gewoon een goed gesprek, maar het kan ook zijn dat een buddy mee gaat om iets leuks te doen.

In Den Haag wordt hulp van buddy’s geregeld door het Buddy Netwerk. Hier kunnen mensen die een levensbedreigende ziekte hebben in contact worden gebracht met een buddy in hun buurt. Mensen die zelf buddy worden voor een ander en die wel wat hulp kan gebruiken kunnen zich hier ook aanmelden.

Buddy Netwerk
Herengracht 3a
2511 EG Den Haag
Telefoon: 070-364 9500
Mail: info@buddynetwerk.nl
Website: www.buddynetwerk.nl

Men kan ook online een aanmeldformulier invullen voor buddy zorg.

Geestelijke zorg

Mensen met een levensbedreigende ziekte hebben vaak behoefte aan geestelijke hulp. Dat komt omdat in deze fase van het leven vaak veel vragen en angsten naar boven komen. Er zijn verschillende mensen en organisaties in Den Haag die geestelijke hulp bieden. Gelovigen kunnen doorgaans terecht bij hun eigen pastoor of dominee. Zij kunnen mensen heel goed begeleiden in de laatste levensfase. Mensen van andere culturen en religies kunnen doorgaans met levensvragen terecht bij vertegenwoordigers van hun geloofsgemeenschap.

Het Hagaziekenhuis van Den Haag heeft de Dienst Geestelijke Verzorging. Medewerkers van deze afdeling kunnen patiënten en hun familie helpen met geestelijke en spirituele vragen. De dienst kan ook helpen bij het uitvoeren van rituelen en sacramenten zoals gebed, Bijbellezing etc. De dienst kan ook bemiddelen in de contacten tussen families en vertegenwoordigers van de eigen geloofsovertuiging.

Dienst Geestelijke Verzorging
Locatie Leyweg
Leyweg 275
2545 CH Den Haag

Locatie Sportlaan
Sportlaan 600
2566 MJ Den Haag

Telefoon: 070 - 210 0000
Website: www.hagaziekenhuis.nl.

Thuiszorg in Den Haag

Thuiszorg is zorg die mensen thuis kunnen krijgen. Thuiszorg maakt het voor mensen met een levensbedreigende ziekte mogelijk om thuis te kunnen sterven. De zorg kan bestaan uit verzorging/verpleging of uit huishoudelijke hulp. Thuiszorg kan pas worden gegeven nadat patiënten een zogenaamde indicatiestelling hebben. De huisarts of behandelend arts kan mensen helpen om een indicatiestelling te krijgen. Afhankelijk van die indicatiestelling wordt bepaald of en hoeveel hulp iemand kan krijgen.

Hospice in Den Haag

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook als ze ziek zijn. Maar soms is dat helaas niet meer mogelijk en moet iemand in zijn of haar laatste levensfase ergens anders worden verzorgd. Deze mensen kunnen terecht in een hospice in Den Haag.

Een hospice wordt ook wel eens een bijna thuis huis genoemd. Een hospice biedt zorg aan ongeneeslijk zieke mensen met een levensverwachting van niet meer dan drie maanden. In een hospice krijgen bewoners een eigen kamer die vaak heel huiselijk is ingericht. Er is volop ruimte voor familie en vrienden om op bezoek te komen of om samen met de medewerkers van het hospice te zorgen voor de bewoner. In Den Haag zijn verschillende hospices waar mensen een rustig en waardig sterfbed kunnen krijgen. De faciliteiten die worden geboden verschillen per hospice. In de meeste hospices wordt de hulp geleverd door betaalde krachten en vrijwilligers.

Jacobshospice

Jacobshospice heeft ruimte voor zes bewoners. Het Jacobshospice is een oecumenisch samenwerkingsverband van de Stichting Fundatie van Beijeren Van Schagen en de Stichting RK Hospicegroep Den Haag.

De onderstaande film is gemaakt voor RTV West. In deze documentaire kijkt de regionale omroep vijf dagen mee met bewoners en medewerkers van Jacobshospice.Jacobshospice
Koningin Emmakade 160
2518 JL Den Haag
Telefoon: 070 308 10 81
Mail: info@jacobshospice.nl
Website: www.jacobshospice

Hospice Claude Monet

Hospice Claude Monet is gevestigd aan de Esperantostraat 12 in Den Haag. Dit hospice opende haar deuren in september 2013. Er zijn zes luxe ingerichte driekamerappartementen. Iedere bewoner heeft zo zijn of haar eigen appartement. Het hospice draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers en is onderdeel van de Stichting Eykenburg.Hospice Claude Monet
Kruisbessenstraat 12
2564 Den Haag
Website: www.eykenburg.nl/hospice

Hospice WZH Waterhof

In dit hospice hebben bewoners de beschikking over een tweekamerappartement met een woonkamer een keukenblok. Elk appartement heeft de beschikking over een ruime badkamer. Er zijn ook twee eenkamerappartementen voor mensen in hun laatste levensfase. In de woonkamer staat een slaapbank waardoor het altijd mogelijk is voor familie of vrienden om te blijven slapen. Er is draadloos internet aanwezig en men kan eten in het sfeervolle restaurant.

Hospice WZH Waterhof
Polanenhof 130
2548 MC Den Haag
Telefoon: 070-8902000
Website: www.wzh.nl

Hospice Nolenshaghe

In het verpleeghuis is een aparte unit voor mensen in hun laatste levensfase. Het hospice bevindt zich in het verpleeghuis in de wijk Waldeck. Er zijn acht eenpersoonskamers met een woonkamer. Men kan gebruik maken van het restaurant en andere faciliteiten van het verpleeghuis.

Om in aanmerking te komen voor een opname moet een patiënt beschikken over een Palliatieve indicatie (ZZP 10). Voor meer informatie en een aanvraag voor opname kan men mailen naar p.ros@saffierderesidentie.nl of j.steernberg@saffierderesidentie.nl. Telefoonnummer 070-4470100.


Saffier De Residentiegroep
Postbus 52150
2505 CD Den Haag
Telefoon: 0800 7233 437
Website: www.saffierderesidentie.nl

Hospice Wassenaar

Hospice Wassenaar beschikt over zes stijlvol ingerichte gastenkamers met badkamer. Drie van deze kamers hebben een eigen logeerkamer. Er is ook nog een losse logeerkamer welke tegen een kleine vergoeding kan worden gehuurd.Hospice Wassenaar
Kerkstraat 79
2242 HE Wassenaar
070-779 6150
www.hospicewassenaar.nl

Overzicht palliatieve zorg Den Haag

Op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Nederland is een overzicht te vinden van alle palliatieve zorg in Den Haag en directe omgeving. Kijk op www.netwerkpalliatievezorg.nl.

Overlijden in regio Den Haag melden?
Bel nu direct: 088 - 605 1206